ATRADIMAI

JUOZAPAS   OLEŠKEVIČIUS  (1777  -  1830)   GIMĖ   ŠILUVOJE.  DAILININKAS TAPYTOJAS,   PRANCIŠKAUS  SMUGLEVIČIAUS,  ŽAKO  LUI  DAVIDO  MOKINYS, PETERBURGO  DAILĖS  AKADEMIJOS  AKADEMIKAS.